Cho 10,8 g kim loại R ( hoá trị ba ) tác dụng hết với Cl2 tạo thành 53,4 g muối .Xác định kim loại R?

5 câu trả lời 5