Cho mình hỏi có chùa nào ở Thanh Hóa nhận nữ tu không ạ ? Cảm ơn ạ?

2 câu trả lời 2