Co ai sinh con trai thang 7-2018ma kg điều kiện hay li do nao đấy.? Cho 2vk ck xin nhan nuôi đi ạ? Cho mjh sdt minh se ll?

3 câu trả lời 3