Giai thích ý nghĩa cạu: cuộc đời mỗi người giống như một cuốn sách. bất kể là ai, cũng có vài trang muốn xé đi trong đời…”?

ái có thể giải thích cho mình hiểu rõ hơn về câu nói này không?cuộc đời mỗi người giống như một cuốn sách. bất kể là ai, cũng có vài trang muốn xé đi trong đời…”
4 câu trả lời 4