Cho em hỏi bằng tốt nghiệp 12 ghi gì tr ong đó z ạ?

4 câu trả lời 4