Vậy ý anh ta là gì ??

Tôi thích một chàng trai trong lớp, khi các cô gái đứng gần hoặc chạm vào anh ấy nhưng anh ấy biết tôi gần anh ấy, anh ấy sẽ có phản ứng mạnh mẽ khi cô gái đó chạm vào hoặc một cô gái đứng gần anh ấy và sau đó anh ta nhìn tôi. Nhưng khi anh ta không biết tôi ở gần anh ta, các cô gái chạm vào anh ta, anh ta đã phản... hiển thị thêm Tôi thích một chàng trai trong lớp, khi các cô gái đứng gần hoặc chạm vào anh ấy nhưng anh ấy biết tôi gần anh ấy, anh ấy sẽ có phản ứng mạnh mẽ khi cô gái đó chạm vào hoặc một cô gái đứng gần anh ấy và sau đó anh ta nhìn tôi. Nhưng khi anh ta không biết tôi ở gần anh ta, các cô gái chạm vào anh ta, anh ta đã phản ứng nhưng nó không mạnh. Vậy ý anh ta là gì ???
2 câu trả lời 2