Máy tính bị virus cứu với?

Mày tính mình bị virus của Nga hay gì đó làm máy rất chậm, bấm vào phần mềm diệt Virus thì nó hiện lên dòng chữ "Windows cannot access the specified device, path, or file."
Mình tao và đổi quyền admin mà vẫn không được.
5 câu trả lời 5