Lần đầu cạo lông ạ. Mọi người thấy thế nào ạ. Em 2k4 https://m.imgur.com/a/mUtkrHq?

27 câu trả lời 27