Cho e hỏi ở Hải Phòng monhf có chỗ nào tập cầu lông không ạ, không thì e muốn tham gia một clb cầu lông nào đó để rèn luyện?

3 câu trả lời 3