Mình có thể tạo một ứng dụng keyboard bằng các kí hiệu khác lạ không? Kiểu như kiểu gõ cho 1 ngôn ngữ mới ấy?

4 câu trả lời 4