Nữ 2k cần giúp đỡ?

Cho em hỏi cảm giác lúc bị trĩ ngoại, mà cục trĩ nó to bằng trái lê, gặp ngay lúc bị táo bóng nóng trong người mà cục cức nó lại to bằng quả bí, ị ra nó có sướng như đút cu vào đít không ạ..?
21 câu trả lời 21