Phim mà j có cái chén màu trắng đổ lên đầu người kia thành con dồi ăn lủng bụng luôn á! Ai biết tên chỉ mình với thanks?

4 câu trả lời 4