Giải thích tại sao điều hòa đang sử dụng bật không lên?

Điều hòa đang sử dụng bình thường nhưng hôm sau bật không lên là do đâu?
http://chuyensuadieuhoahanoi.com/nguyen-nhan-dieu-hoa-mat-nguon-sua-dieu-hoa-mat-nguon-so-1-ha-noi.html
3 câu trả lời 3