23/515 (TB): BUỔI SƠM BAN MAI 3/2?

23/515 (TB): BUỔI SƠM BAN MAI Công viên, loang loáng nước mưa đêm Cây cảnh trong bồn, cũng đẹp thêm Xây nụ,, đơm hoa tươi rực rỡ Ngát hương, bay tỏa trong thiên nhiên Trong veo mặt nước cá bơi lội Xanh ngát vòm cây, rộn tiếng chim Phong cảnh sớm mai trời đẹp quá Làn gió hòa trong, ánh bình minh. Ngày:23/5/11 Levanm45 hiển thị thêm 23/515 (TB):
BUỔI SƠM BAN MAI
Công viên, loang loáng nước mưa đêm
Cây cảnh trong bồn, cũng đẹp thêm
Xây nụ,, đơm hoa tươi rực rỡ
Ngát hương, bay tỏa trong thiên nhiên
Trong veo mặt nước cá bơi lội
Xanh ngát vòm cây, rộn tiếng chim
Phong cảnh sớm mai trời đẹp quá
Làn gió hòa trong, ánh bình minh.
Ngày:23/5/11
Levanm45
3 câu trả lời 3