Giúp đỡ về MS Access?

Mọi người có ai giỏi về MS Access làm ơn giúp mình một đề trước 12h tối nay được không ạ. Mình xin hậu tạ một thẻ điện thoại. Ai giúp được cho mình xin mail để gửi file nhé
4 câu trả lời 4