Tìm hiểu ý nghĩa Baptist trong Cơ Đốc giáo tương ứng gì với luật Sê-sa hiện nay ?

"11 - Anh em cũng chịu cắt bì trong Ngài, không phải phép cắt bì bởi tay người ta làm ra, nhưng là phép cắt bì của Đấng Christ, là lột bỏ tánh xác thịt của chúng ta.

12 - Anh em đã bởi phép báp-têm được chôn với Ngài, thì cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin trong quyền phép Đức Chúa Trời, là Đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại." (Cô-lô-se 2: 11-12)

Tương ứng việc đăng ký Quốc tịch, xưa công dân 15 tuổi đăng ký Quốc tịch, nay khi làm khai sinh tức sau khi có giấy chứng sinh.

Vậy đó là quốc tịch Jesus Christ gọi là nước Con ..giải như trên có đúng chăng www.viewvn.com/?p=96 các vấn đề khác nhà thờ đã giảng qua kinh thánh.

3 Câu trả lời

Xếp hạng
 • Ẩn danh
  2 năm trước

  b

  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
 • Ẩn danh
  2 năm trước

  b

  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
 • Ẩn danh
  2 năm trước

  b

  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.