Khi nào thì sử dụng toward và towards?

5 Câu trả lời

Xếp hạng
 • 1 năm trước

  towards Anh Mỹ hay dùng

  toward Anh Anh hay dùng

  Nghĩa tương đương dùng cái nào cũng đc

 • Ẩn danh
  2 năm trước

  c

 • Ẩn danh
  2 năm trước

  k

 • Ẩn danh
  2 năm trước

  b

 • Bạn nghĩ gì về những câu trả lời này? Bạn có thể đăng nhập để bình chọn cho câu trả lời.
 • 2 năm trước

  .

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.