Xin hỏi 2 thầy Trương Minh Đăng và thầy Như Thị còn sinh hoạt trong mục này ko ạ? Tôi đang có dịp gé TP HCM và muốn mời 2 thầy uống cafe?

Cập nhật: À con xin mời luôn thầy 8 Tào Lao nữa.
8 câu trả lời 8