Mọi người cho mình hỏi. Từ bến xe An Sương đến trường ĐH mở đi xe số mấy. Rồi từ trường ĐH Mở đó qua bên ĐH Bách Khoa thì đi xe số mấy.?

6 câu trả lời 6