Facebook và email yahoo tôi liên kết với nhau, nhưng bây giờ tôi quên mật khẩu facebook được gửi mã xác nhận về mail nhưng lại k thấy tn?

5 câu trả lời 5