Help me!!!! Về việc xe gắn máy đi sai lần đường?

Mình vừa bị csgt phạt 400k sáng nay Về việc xe gắn máy đi sai lần đường, mà thật tình mình cung sai thiệt vì ko bắt đền tiền hiệu luôn. Mình có đóng tiền Nhung csgt ko lập biên bản vậy có vấn đề gì không vì mình cung sợ họ làm khó nên nộp phạt rồi về luôn?
8 câu trả lời 8