Bạn nghĩ gì về dự thảo luật cho thuê đất lên đến 99 năm ?

4 câu trả lời 4