Tại các CSKCB tiền công khám bệnh được thanh toán hay chi trả như thế nào?Bs khám bệnh;nhân viên co được hưởg gì k.căn cứ theo quy định nào?

6 câu trả lời 6