Làm sáng màn hình máy casio 570 VN PLUS?

Làm thế nào để làm sáng màn hình máy 570 Vn plus và chuyển chế độ vn bây giờ bấm 10 chia 3 ra 3 nhưng muốn 10 chia 3 ra 3,3333 .Mong mngười giúp
5 câu trả lời 5