Nói cách khác tôi là một cô gái khá thuộc loại thành phần biệt lập nào?

1 câu trả lời 1