Ai cho em hỏi bài pascal "chuyển dịch quân cờ " với?

Cho một bàn cờ vuông 8x8 trên đó cho tr một quân cờ. Chương trình khi chạy sẽ yêu cầu nhập từ bàn phím vị trí quân cờ cần di chuyển và vị trí đích. Vị trí trên bàn cờ là cặp số tự nhiên XY chỉ ra: X là stt của cột tính từ trái qua phải và Y là stt hàng tính từ dưới lên. Chương trình sẽ kiểm tra khả năng thực hiện... hiển thị thêm Cho một bàn cờ vuông 8x8 trên đó cho tr một quân cờ. Chương trình khi chạy sẽ yêu cầu nhập từ bàn phím vị trí quân cờ cần di chuyển và vị trí đích. Vị trí trên bàn cờ là cặp số tự nhiên XY chỉ ra: X là stt của cột tính từ trái qua phải và Y là stt hàng tính từ dưới lên. Chương trình sẽ kiểm tra khả năng thực hiện của nước đi như sau:
Ko thành công: vị trí ban đầu ko có quân cờ
Ko thành công : vị trí đích rỗng
Thành công
Vs TH cụ thể trên ta có thể có các phương án chạy CT như sau:
Vị trí quân cờ : 1 2
Vị trí đích : 6 4
Ko thành công : ko tìm đi
Vị trí quân cờ : 2 3
Vị trí đích: 5 1
Thành công
Vị trí quân cờ : 1 3
Vị trí đích 8 2Ko thành công : vị trí ban đầu ko có quân cờ
3 câu trả lời 3