Tìm bạn ở sg?

Mình nữ 2k, sắp chuyển vào sg học, bạn nào ở sg muốn làm bạn thì để lại zalo mình add. Nam nữ gì cũng được, vui là chính.
Trong sáng và lành mạnh nhé, mình ko có chat sex bậy bạ đâu. Chat sex thì mời bạn ra chỗ khác!
19 câu trả lời 19