Cho e hỏi chủ tịch tỉnh và phó tổng cục trưởng thuộc Bộ thì ai có quyền lực hơn ạ?

6 câu trả lời 6