Hình như tôi đang bị trầm cảm...k 1 ai hiểu tôi hết...ck tôi là 1ng vô tâm...toi rất yêu anh a ay..nhưng hình như a ay k nhu thế với tôi?

2 câu trả lời 2