Ram DDR2, cho mình hỏi?

Mình mới dùng laptop nên có vài vấn đề muốn hỏi như sau 1. Máy mình mặc định Ram Ddr2 667 buzz mình muốn mua cây ram ddr2 800 buzz gắn vô thì máy có nhận không 2. Máy có 1 cổng ExPressCard, và PC Card, mình không biết 2 cổng đó dùng làm gì. Mình nghe nói công ExPressCard có thể gắn thêm card màn hình rời. Nếu được... hiển thị thêm Mình mới dùng laptop nên có vài vấn đề muốn hỏi như sau
1. Máy mình mặc định Ram Ddr2 667 buzz mình muốn mua cây ram ddr2 800 buzz gắn vô thì máy có nhận không
2. Máy có 1 cổng ExPressCard, và PC Card, mình không biết 2 cổng đó dùng làm gì. Mình nghe nói công ExPressCard có thể gắn thêm card màn hình rời. Nếu được mình phải mua card thế nào cho phù hợp, mình dùng core 2 p8600
3 câu trả lời 3