Đốt cháy 1 hỗn hợp 0.05mol gồm etyl axetat, metylfomat, axit propanoic,axit panmitic cần vừa đủ V lit O2(đktc), thu được 0.28mol CO2. Tính V?

7 câu trả lời 7