Chuyện gì vậy?

Coi trên mạng, coi trên mạng ... trên mạng clip người ta biểu tình đông quá, ...xạo...coi nè...chuyện gì? ...VN cho thuê đất 99 năm...gì? ghê vậy, vụ Formosa 70 năm đã chấn động nay 99? ...ủa mà sao bà con biết mà biểu tình vậy? ....ai mà biết? ...oa, bà con hay quá... Coi trên... hiển thị thêm Coi trên mạng, coi trên mạng ... trên mạng clip người ta biểu tình đông quá, ...xạo...coi nè...chuyện gì? ...VN cho thuê đất 99 năm...gì? ghê vậy, vụ Formosa 70 năm đã chấn động nay 99? ...ủa mà sao bà con biết mà biểu tình vậy? ....ai mà biết? ...oa, bà con hay quá...

Coi trên mạng, coi trên mạng ...cá ngữa bụng đồng loạt ...gì ghê vậy? ...nè , xem đi...chời, sao bà con thấy Đảng làm việc giỏi không? ...VN giờ ung thư giai đoạn cuối.
5 câu trả lời 5