16/6/2012: GĂP BẠN TRÊN SÂN GA 2/1?

16/6/2012:
GĂP BẠN TRÊN SÂN GA
Giữa ga Hàng Cỏ, buổi chờ tàu
Bạn cũ lâu nay, mới gặp nhau
Bốn mắt đăm chiêu, đầy súc động
Ngập ngừng cất tiếng: Bạn về đâu?
Ôi trời! Người bạn xưa, cùng học
Công tác, phưng xa, đã bấy lâu
Kẻ bắc, người nam, đành cách biệt
Mừng mừng, tủi tủi, buổi tương giao
levanm45
3 câu trả lời 3