Tiền đâu ra để có vũ khí đánh người dân, bán mạng internet thu tiền dân, khi dân nói thì bóp cổ cho đến chết?

4 câu trả lời 4