Luật thì luật nhưng tôi có tiền?

Một thương gia cho biết.
5 câu trả lời 5