Mùng 1 làm vỡ bát mùng 2 rắn bò vào gầm gjường dưới bếp ai cho lời khuyên đi?

Mùng 1 làm vỡ bát lúc rửa bát ngjhĩ ko sao.nhưng mùng 2 đang nghe nhạc dưới bếp tự dung thấy 1 con rắn con bò vào xong nó bò vào gầm giường dưới bếp ko biết con rắn kia là nắng nóng nó bò vào hay là điềm j xim mngời cho lời khuyên e hoang mang quá
8 câu trả lời 8