Cho em hỏi về vấn đề Du Học Singapore: mấy trường Sing năm nay có lấy điểm đại học để xét không? Em đang tính học Republic Polytechnic ạ.?

6 câu trả lời 6