Cho em hỏi ace người Công Giáo là gđ em đạo phật mà chỉ có em là theo Công giáo , mà bà em mất thì em có đc?

6 câu trả lời 6