Biểu tình ôn hoà bị gọi là phá hoại. Trình bày quan điễm qua các khẩu hiệu như thế mà vẫn không đả động, phản hồi?

Cho rằng người cầm khẩu hiệu đi xuống đường kia không cùng quan điểm là ngu dốt?Cho rằng: Một XH khi người ta cầm khẩu hiậu đi ngoài đường, đó là dấu hiệu cá chết trắng nước, tảo đỏ ..Vậy nhà nào khoẻ mạnh mà sống tiếp?
5 câu trả lời 5