LÀM CÁCH NÀO ĐỂ MỞ LỜI ĐÂY?

Vào 1 buổi tối, em tôi đã 15t đi vệ sinh không khóa cửa. Khi tôi bước vào thấy nó đang cầm con cu sục lên sục xuống, tôi thấy vậy thì đi ra ngoài. Khi nó ra, tôi hỏi nó " Hồi nãy mày làm gì mà cầm con cu sục lên xuống vậy?? " Nó kêu bị ngứa nên gãi ( nhưng rõ ràng tôi thấy nó cầm con cu sục). Bây giờ làm... hiển thị thêm Vào 1 buổi tối, em tôi đã 15t đi vệ sinh không khóa cửa. Khi tôi bước vào thấy nó đang cầm con cu sục lên sục xuống, tôi thấy vậy thì đi ra ngoài. Khi nó ra, tôi hỏi nó " Hồi nãy mày làm gì mà cầm con cu sục lên xuống vậy?? " Nó kêu bị ngứa nên gãi ( nhưng rõ ràng tôi thấy nó cầm con cu sục). Bây giờ làm cách nào để nói chuyện với nó đây??
11 câu trả lời 11