Cảnh sát môi trường?

Cho e hỏi hiện tại e có bằng đại học kỹ sư môi trường, e muốn làm cảnh sát môi trường thì cần những điều kiện gì ạ?
7 câu trả lời 7