Đầu tư càng lớn, thu lợi càng nhiều? thế lâu nay dự án nào được thế nhỉ? nay ba đặc khu dự án cần 1570 tỷ đồng?

Cập nhật: ui dời ơi, tiền như lá mít thời cổ đại. Ngày nay cây mít lá cũng có hạn nên không dám ví von.
Cập nhật 2: Tham nhũng cũng cần phải sống và bảo toàn an ninh cuộc sống phải hem????
5 câu trả lời 5