Tiêu tùng rồi công nhân viên chức làm đơn xin thôi việc?

Cập nhật: Không ăn hối lộ lấy đâu sống?
2 câu trả lời 2