Các bạn đừng lo lắng, với kỹ thuật ngày nay chẳng gì ngăn được, chỉ trừ duy nhất có n plasma đang tiến về trái đất?


5 câu trả lời 5