Em muốn học ngành PHÁP Y nhưng vẫn còn nhiều thắc mắc, mong người trong ngành có thể giải đáp giúp em?

- Em không thấy các trường Đại Học ở Việt Nam, cụ thể là TP.HCM có ngành này riêng biệt, em có thể theo học tại trường Đại Học nào ạ? - Em cần học bao nhiêu năm, cần những gì để có thể tham gia vào đội pháp y? - Mức lương trung bình hiện tại của ngành pháp y là bao nhiêu? Tính theo tháng và tính theo số vụ án. - Em... hiển thị thêm - Em không thấy các trường Đại Học ở Việt Nam, cụ thể là TP.HCM có ngành này riêng biệt, em có thể theo học tại trường Đại Học nào ạ?
- Em cần học bao nhiêu năm, cần những gì để có thể tham gia vào đội pháp y?
- Mức lương trung bình hiện tại của ngành pháp y là bao nhiêu? Tính theo tháng và tính theo số vụ án.
- Em có tìm hiểu là pháp y có phân chia các mảng nhất định, sau khi ra trường, sự phân chia này là do em lựa chọn hay bị bắt buộc làm theo một mảng nào đó đến mức nhất định?
11 câu trả lời 11