Nếu không chơi facebook, zalo và không sữ dụng điện thoại thì có thể có bạn gái hay không ? Có bị lạc hậu so với mọi người không ?

Trong khi cả xã hội dễ dàng hẹn hò với nhau qua công nghệ internet, điện thoại... Thì tôi lại không thể sữ dụng chúng vì tôi mang tâm bệnh.
Và tôi sống giống như thời chưa có điện thoại và internet vậy khả năng tôi có thể có bạn gái hay không ? Hay là cô độc suốt đời ?
10 câu trả lời 10