Ai biết Giải dùm e vs ạ 😣😣😣?

Một nhà xuất khẩu A bán hàng cho nhà xuất nhập khẩu B, phương thức vận chuyển là đường biển, với các thông tin như sau: Số lượng là: 1 container 20 DC và 2 container 40HC Cảng bốc hàng: Cát Lái, Cảng dở hàng: Hamburg Cước phí 770 USD/150USD cho container 20DC và con tainer 40 HC Điều kiện giao hàng là FCA... hiển thị thêm Một nhà xuất khẩu A bán hàng cho nhà xuất nhập khẩu B, phương thức vận chuyển là đường biển, với các thông tin như sau:
Số lượng là: 1 container 20 DC và 2 container 40HC
Cảng bốc hàng: Cát Lái, Cảng dở hàng: Hamburg
Cước phí 770 USD/150USD cho container 20DC và con tainer 40 HC
Điều kiện giao hàng là FCA
Export Local charge (Phụ phid hàng xuất)
THC: 100USD/145USD cho container 20 DC và container 40HC
Bill fee 35 USD/set
Phí Seal USD/pc
ANS (phí kê khai hàng hóa đi châu âu) 30USD/set
Tính số tiền nhà xuất khẩu phải trả để lấy B/L gốc
2 câu trả lời 2