Cho mình hỏi là " khi mới in tiền giấy thì nhà nước đưa cho dân như thế nào nhỉ? ". Thanks!!!?

7 câu trả lời 7