Ai giúp em mấy bài trong hình với?

Vật lý lớp 12 về dao động điêu hòa
8 câu trả lời 8