Ai giúp em mấy bài trong hình với?

Vật lý lớp 12 về dao động điêu hòa
9 câu trả lời 9