Giúp em với?

vật lý 12 về dao động điều hòa
7 câu trả lời 7